Vær forberedt til samtaler med din arbejdsgiver

21-05-2015 08:24

De fleste mennesker bryder sig som udgangspunkt ikke om at blive indkaldt til samtale hos sin arbejdsgiver. Mange bliver nervøse, tror, de har gjort noget forkert eller får dårlig samvittighed – mange gange uden, der er nogen som helst grund til det.

Læs mere >>

Fusion og reform giver travlhed i Min A-kasse

19-05-2015 08:46

2015 er begyndt med fart over feltet i Min A-kasse. Fusionen med Business Danmark 1. januar gjorde med ét ordentligt nyk a-kassen større, og med beskæftigelsesreformen, der træder i kraft den 1. juni, kommer der nye arbejdsopgaver til.

Læs mere >>

STCW-certifikater skal fornyes

06-05-2015 13:51

Senest den 1. januar 2017 skal alle søfarende have sønæringsbeviser, der opfylder de ændrede regler i STCW-konventionen. De nye uddannelseskrav i STCW-konventionen indebærer ikke væsentlige ændringer til udstedelse af sønæringsbeviser gældende for handelsskibe. Det skyldes, at de danske maritime uddannelser allerede i høj grad opfylder de nye krav.

Læs mere >>

Danmarks Krigssejlere mindet 5. maj

06-05-2015 10:48

Det var en stille morgen i Nyhavn – vejrprofeterne havde lovet skybrud over Danmark, men selv vejrguderne holdt vejret i respekt for de sidste af vores krigssejlere, som i dag var inviteret til mindehøjtidelighed ved Mindeankeret i Nyhavn. En særlig dag - for nu er det 70 år siden at 2. verdenskrig sluttede.

Læs mere >>

Lønstatistik 2015 – se tallene her

28-04-2015 14:58

Det seneste år har budt på lønfremgang for både landansatte og medlemmer på fremmedflag. De fleste sejlende, bortset fra skibsførerne, har derimod stået stille, eller er gået tilbage. Juniorofficererne er gået markant tilbage – 2. styrmændene med 4,7 procent og maskinmestrene hele 9,3 procent.

Læs mere >>

Nye krav til genopfriskningskurser

28-04-2015 09:16

Den 1. januar 2017 træder nye regler for genopfriskningskurser i kraft på områderne søsikkerhed og brandbekæmpelse. Søfartsstyrelsen har derfor udstedt en ny bekendtgørelse.

Læs mere >>