DIS kan blive en bedre forretning for Danmark

29-01-2015 16:50

Politikerne bør udvide DIS til også at gælde den nye skibsfart inden for bl.a. offshore-segmentet. For at dette bliver en god forretning for Danmark kræver det imidlertid, at branchen samtidig leverer øget dansk beskæftigelse både til søs og i land.

Læs mere >>

DIS bør følge med tiden – og erhvervets udvikling

29-01-2015 16:49

Et nyt lovforslag om ændring af bl.a. sømandsbeskatningsloven omfatter ikke de nye, kompetencekrævende offshore-segmenter, der kalder på højtuddannet dansk arbejdskraft. Det er dårligt nyt for den danske, maritime beskæftigelse, mener Søfartens Ledere.

Læs mere >>

OECD: Havnene skaber vækst

29-01-2015 08:51

Danske havne skaber 58 mia. kr. i årlig værditilvækst, viser ny OECD-rapport.I Danmark har mellem 60.000 og 70.000 danskere deres arbejde på eller i tilknytning til en havn – og rapporten viser, at der kan opnås vækst og arbejdspladser i vandkants-Danmark. ”Så det skal opfølgningen på vækstplan Det Blå Danmark helt sikkert tænke ind,” lyder det fra Gitte Lillelund Bech, direktør for Danske Havne.

Læs mere >>

Lyngby over and out

28-01-2015 15:37

Den 1. januar 2015 ved midnat overtog Forsvaret ansvaret for radioekspeditionen ved Lyngby Radio. Sejlere og søfarende i danske farvande vil herefter stadig være professionelt dækket døgnet rundt af en effektiv radiobaseret maritim nød-, il- og sikkerhedstjeneste, men man kan ikke længere ringe hjem over Lyngby Radio

Læs mere >>

Vestafrika: 104 piratangreb i 2014

28-01-2015 11:29

Sejlads på Vestafrika kræver en specifik risikovurdering, - med udgangspunkt i skib, last og den aktuelle sejlads.

Læs mere >>

2014 var værste pirat-år siden 2011

28-01-2015 10:33

Selvom truslen ud for Somalia stort set er fjernet, blev 2014 – med 345 pirateri-tilfælde, særligt i Sydøstasien – det værste pirat-år siden 2011. Det skriver Shippingwatch.

Læs mere >>