Kystkulturstævne i Ebeltoft
 

Kystkulturstævne i Ebeltoft

22-06-2012 09:50

Ebeltoft kommer til at stå i kystkulturens tegn fra mandag den 9. juli til søndag den 15. juli, hvor der afholdes nordisk Kystkultur-stævne på havnen.

 

Af Lise Mortensen Høy

 

Der bliver fuldt program, når små og store skibe mødes i Ebeltoft til kystkultur-stævne. 80 både er allerede tilmeldt fra hele norden, og tallet kan sagtens nå at stige betydeligt inden juli.

 

Selve afviklingen af stævnet vil dels foregå på vand og på land, fortæller Søren Høg, der er ankermand på projektet.

 

På vandet afvikles forskellige konkurrencer, skibsøvelser, sikkerhed, tursejladser m.m. Blandt andet vil SOK komme forbi i en helikopter. Og der indbydes til noget så kuriøst som Motorshow: Gæt en lyd, hvor Motormuseet i Grenå opstarter flere motorer.

 

Hertil rygning af fisk, gratis smagsprøver og salg af drikkevarer. Klappedyr hoppeborg, elastikspring, rodeo, mm. - så der er både underholdning for børn, husarer og træskibselskere.

 

Nå ja, og så er der indlagt en festmiddag med musik, dans og underholdning og diverse præmieoverrækkelser og vurderingspriser lørdag aften

 

Flere træf

Faktisk er der 'indlagt' ganske mange forskellige maritime træf under kystkultur-stævnet.

 

  • LANDSFORENINGEN KYSTKULTUR holder Nordisk Kystkultur Seminar.
  • TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN har i år forlagt sine Skibsdage i Ebeltoft.
  • DANSK FORENING FOR ÆLDRE LYSTFARTØJER holder Sommerstævne.
  • FORENINGEN TIL AALEKVASEN RIGMORS BEVARELSE holder Kuttertræf.

 

Så der bliver masser af deltagere, masser af konkurrencer, masser af 'overrækkelser' - og ikke mindst masser af fartøjer fra de mindste joller til smukke klassiske yachter til fiskekuttere og TS-skibe.

 

På land vil der jo for det første være rigtig meget at se på - ude på vandet. Desuden vil der være boder fra det lokale erhvervsliv, arbejdende værksteder og meget andet godt - alt sammen med fællesnævneren 'kystkultur'

 

Desuden ligger som bekendt Fregatten Jylland i Ebeltoft - og her vil alle besætningsmedlemmer fra skibene have adgang til hele museumsområdet.

 

Sådan helt praktisk:

Deltagende både betaler et deltagerbeløb, afhængigt af fartøjets længde, samt 50 kr. pr deltager.

 

Beløbene dækker havneleje og havnefaciliteter, adgang til Fregatten Jylland, adgang til stævneteltet, adgang til sightseeing med bus i Nationalpark Mols Bjerge - og giver desuden mulighed for at gøre fordelagtige køb i de forretninger i Ebeltoft, der "skilter" for stævnet.

 

På land indrettes der administrationsfaciliteter i Fregattens fyrskib, faciliteter til møder, konferencer og boder fra blandt andet lokale handlende, kunstnere og foreningslivet.

 

Herudover vil der være et stævnetelt til forplejning, festlige arrangementer, overrækkelser af priser og andre sociale foranstaltninger.

 

På det mere seriøse plan er der fredag den 13. et heldagsseminar om nordisk kystkultur.

 

Stævnet afholdes i et samarbejde mellem Foreningen af Dansk Kystkultur, Nationalpark Mols Bjerge, Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer, Foreningen til Aalekvasen Rigmors bevarelse, Træskibs Sammenslutningen samt lokale maritime foreninger og frivillige medlemmer fra disse organisationer.

 

Tilmelding til stævnet

www.ebeltoft2012.dk

 

 

Fredag 13. juli

NORDISK KYSTKULTUR - SEMINAR

 

09:00-09:15

Velkomst ved Poul Erik Clausen, formand for Landsforeningen Kystkultur

 

09:15-09:30

Velkomst ved Borgmester Kirstine Bille, Syddjurs Kommune

 

09:30-10:30

Bevaring af historiske fartøjer i Norden v/ Jes Kroman, direktør i Skibsbevaringsfonden.

 

10:30-11:15

Fartøjernes betydning som kulturbærere på Færøerne v/ Hans Eli Hansen, Kystkulturforeningen Træskip og Kystkultur på Færøerne.

 

11:15-12:00

Kommerciel drift af et historisk fartøj på kulturelt grundlag v/ Johannes Brattaberg, kaptajn på sejlsmakken Johanna, Færøerne.

 

12:00-13:00

Frokost.

 

13:00-14:00

Den islandske kystkulturs bygningsværker v/ Magnús Skúlason, Hlutverk Húsafriðunarnefndar, Island.

 

14:00-15:00

Hvorfor skal fyr bevares? v/ Sigurdbjörg Árnadóttir, formand for Íslenska vitfélagið.

 

15:00-16:00

Når kystkulturen møder landet … konflikt eller sameksistens v/ Dan Borgen Hasløv,